«powrót

Bolesławice: kościół filialny św. Jadwigi

Kościół filialny św. Jadwigi w Bolesławicach (pow. świdnicki). Pierwsze informacje o nim pochodzą z 1318 r.

Obecna gotycka postać zbudowana została z kamienia w II połowie XIV w., przebudowana w XVI w., remontowana w 1836, 1926, 1966 r.

Kościół jednonawowy o sklepieniu krzyżowo-żebrowym i gwiaździstym, z kwadratowym prezbiterium, orientowany, z wieżą od zachodu i dobudowaną w 1516 r. kaplicą od północy.

Godny uwagi jest późnorenesansowy ołtarz główny z XVII w., renesansowy obraz Madonny z XVI w., kamienne sakramentarium z 1515 r.

Na zewnątrz dwa krzyże pokutnicze z kamienia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.