«powrót

Boleszyn: kościół św. Marcina

Pierwotny kościół został wybudowany w tym miejscu przed 1653 r. Obecną świątynię wzniesiono w latach 1721–1722, w konstrukcji zrębowej, na planie prostokąta, z krótszym prezbiterium zamkniętym trójbocznie.

Od strony zachodniej znajduje się kwadratowa wieża.

Boleszyn od XVII wieku słynie z kultu Matki Boskiej Bolesnej, której obraz, uchodzący za cudowny, mieści się w ołtarzu głównym.

Geneza kultu maryjnego wiąże się z epidemią cholery, która wybuchła w parafii na przełomie XVII i XVIII wieku.

Parafianie zwrócili się do Matki Bożej z prośbą, aby oddaliła niebezpieczną chorobę. Prośby zostały wysłuchane, a kult Matki Boskiej Bolesnej z Boleszyna rozszerzał się na całą okolicę. Także obecnie zasięg kultu jest lokalny.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.