«powrót

Boleszyn: sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Boleszynie (pow. nowomiejski, diecezja toruńska) słynie łaskami płynącymi od obrazu umieszczonego w kościele św. Marcina.

Kult maryjny rozwija się w Boleszynie od XVII w. Związany jest on z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Bolesnej. Malowidło znajduje się w nastawie głównego ołtarza kościoła św. Marcina.

O ilości pielgrzymów, którzy nawiedzają obraz świadczy ambona – wystawiona na zewnątrz świątyni.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.