«powrót

Bolków: kościół św. Jadwigi

Kościół św. Jadwigi w Bolkowie powstał prawdopodobnie ok. 1270 r. W dokumentach pierwszy jego ślad pochodzi z 1298 r.

Pierwotnie był świątynią opartą na planie krzyża greckiego, od południa wzbogaconą o zakrystię i wieżę. W pierwszej połowie XIV w. wzbogacił się o dwie nawy boczne. W 1846 r. zlikwidowane zostały gotyckie szczyty, a budowla pokryta została czterospadowym dachem.

Orientowana, murowana z piaskowca świątynia ma układ zbliżony do trzynawowego, halowego. Prezbiterium na planie prostokąta, wieża na planie kwadratu.

W części wczesnogotyckiej znajdują się sklepienia krzyżowe ze zdobieniem roślinnym.

Do wyposażenia należą m.in. drewniana ambona z 1619 r, i trzy kamienne rzeźby z drugiej połowy XIV w. (szczyt kruchty północnej).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.