«powrót

Bolków: zamek księcia Bolka

Zamek w Bolkowie (pow. jaworski), wzmiankowany po raz pierwszy w 1277 r., był jedną z największych warowni księcia Bolka I świdnicko-jaworskiego.

Najpierw stanowiła ją kamienna wieża w najwyższym punkcie wzgórza, unikalna jako przykład tego typu umocnienia w Polsce i z uwagi na swój zaostrzony kształt. Całkowite ukształtowanie zamku, otoczenie go murem z bramą i powiększenie domu mieszkalnego nastąpiło w latach 1301 -1353 za panowania Bernarda i Bolka II - książąt świdnicko-jaworskich.

W XVI w. zamek należał do rodziny Salzów i wówczas to, w latach 1540 -1549, przeprowadzono jego rozbudowę, którą kierował budowniczy Jakub Parr. Powiększony został warowny obszar zamku, a budynki mieszkalne i wieżę zwieńczono wczesnorenesansowymi attykami. Od południa powstał drugi dziedziniec, otoczony murem z dwoma basztami; podobny dziedziniec założono od strony miasta, włączając przy tym w system obronny dawne baszty miejskie.

W czasie wojny trzydziestoletniej zamek zdobyli Szwedzi, a w 1650 r. odebrały go wojska cesarskie. W 1703 r. zamek zakupił zakon cysterski w Krzeszowie, przy którym pozostawał aż do kasaty zakonu, tj. do 1810 r., po czym przeszedł na własność rządu.

Obecnie zamek jest zabezpieczony i udostępniony jako trwała ruina, a w jednym ze skrzydeł mieści się muzeum regionalne.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.