«powrót

Boże stópki

według legendy odciśnięte w kamieniu ślady stóp Pana Jezusa, który "po Polsce chodził", Matki Bożej lub świętych. Do najbardziej znanych należy kamień ze śladami stóp królowej Jadwigi wmurowany w ścianę kościoła Najświętszej Maryi Panny na Piasku w Krakowie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.