«powrót

Zakon Rycerski Świętego Grobu Jerozolimskiego (Bożogrobcy)

Nazywany w Polsce Zakonem Bożogrobców lub Miechowitów założył Gotfryd de Bouillon (1061-1100). W latach 1096-1099 był on wodzem pierwszej wyprawy krzyżowej. Powołał on 20 kanoników, przeważnie ze szlacheckich rodzin, do ochrony Bożego Grobu w Jerozolimie.

Pierwszy zakon rycerski na świecie łączył elementy religijne i militarne. W Polsce bożogrobcy są od 1162 r. Sprowadził ich z Ziemi Świętej do Miechówa małopolski wielmoża Jaksa. Powstał tam klasztor i wspaniała bazylika pw. Bożego Grobu.

W Polsce Zakon odrodził się w 1995 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp został mianowany Wielkim Przeorem polskiego zwierzchnictwa. Zwierzchnikiem Zakonu, mianowany przez Wielkiego Mistrza Zakonu jest prof. Jerzy Wojtczak.

Kawalerowie i damy Zakonu służą Stolicy Apostolskiej, pomagają chrześcijanom w Jerozolimie, chronią miejsca święte i opiekują się nimi. Na świecie Zakon liczy ponad 15 tys. Członków, najwięcej w Kanadzie, USA i Włoszech. W Polsce ma ponad 100 członków.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.