«powrót

bracia polscy

(arianie) radykalny odłam polskiej reformacji. Powstał w wyniku rozłamu w zborze kalwińskim w latach 1562-65. Nazwa wywodzi się od podważajacego dogmat Trójcy Świętej Ariusza z IV w.

Poza Polską bracia polscy byli nazywani socynianami - od nazwiska włoskiego myśliciela Fausta Socyna, którego pisma miały na nich wielki wpływ.

Zostali wygnani z Polski uchwała sejmową 1658 r. za kolaborację ze Szwedami

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.