«powrót

Bractwo Więzienne

Członkowie Bractwa docierają do co trzeciego z około 50 tysięcy więźniów w Polsce. Warszawskie Bractwo zostało założone jako pierwsze (1992 r.), a teraz działa szczególnie prężnie (ma pod opieką pięć więzień).

Członkowie Bractwa organizują dla osadzonych spotkania biblijne i modlitewne, przygotowują chętnych do przyjęcia sakramentów i organizują msze św. w więzieniach. Wyświetlają filmy, prowadzą biblioteki, wydają gazety wewnętrzne, prowadzą indywidualne rozmowy z więźniami, wysyłają im paczki, pomagają w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

W miarę możliwości członkowie Bractwa pomagają swoim podopiecznym także po wyjściu na wolność - szukają dla nich mieszkań i pracy, spotykają się z nimi na modlitwie, umacniają ich na drodze przemiany życiowej.

Więźniowie warszawskich zakładów biorą udział w Pielgrzymce Niepełnosprawnych jako opiekuni.

www.bractwowiezienne.ruchy.opoka.org.pl

ul. Deotymy 41
01- 441 Warszawa

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.