«powrót

Braniewo: Bazylika św. Katarzyny

Bazylika jest jednym z najpiękniejszych kościołów Warmii. Prawdopodobnie stoi na miejscu najstarszego znanego kościółka warmińskiego. Gotycki kościół realizowano etapami w latach 1343-1442. Jest to ceglana budowla halowa, trójnawowa, z masywną więżą i przyporami.

W 1480 roku piorun zniszczył wieżę oraz sklepienie kościoła. Odbudowa została zakończona około 1485 roku, być może przez budowniczego gdańskiego kościoła NMP.

Około 1500 r. wybudowano chór boczny z gwiaździstym sklepieniem. W XVII wieku kościół otrzymał bogate wyposażenie wnętrza.

W 1726 r. zostały ukończone prace przy montowaniu dużych organów z barokowym prospektem. Małe organy powstały w 1725 r. i znajdowały się na chórze bocznym.

Polichromie zostały wykonane w latach 1892-1893, natomiast witraże powstały w latach 1894-1904.

Kościół został spalony w 1945 roku. Dzięki staraniom biskupów warmińskich ruiny kościoła powróciły we władanie diecezji. Pozwoliło to w 1979 roku na rozpoczęcie odbudowy i odrestaurowanie świątyni. Od 1982 roku znowu odprawiane są w niej nabożeństwa. W 2001 roku kościół św. Katarzyny w Braniewie otrzymał tytuł bazyliki mniejszej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.