«powrót

Braniewo: kościół św. Krzyża

Kościół parafialny św. Krzyża został wybudowany w latach 1722-1747, początkowo jako kościół odpustowy.

Miejsce te było często nawiedzane przez pielgrzymów, co przyczyniło się do wybudowania murowanego kościoła w miejscu kaplicy, gdzie przechowywano cudowny obraz Świętej Trójcy.

Świątynia to obiekt barokowy, orientowany, założony na planie krzyża greckiego. Była często naprawiana z powodu usytuowania na grząskim terenie. Znaczne szkody wyrządziły pioruny, które w XVII i XVIII w. uszkodziły budowlę i jeden z ołtarzy. Kolejne wojny z Prusakami i Francuzami także nie oszczędzały kościoła.

Kasacja zakonu jezuitów doprowadziła do upadku znaczenia sanktuarium.

W roku 1811 opiekę nad kościołem przejęli księża z kościoła parafialnego św. Katarzyny .

W latach 1923-1925 wybudowano klasztor redemptorystów . Po roku 1945 kościół przejęli polscy redemptoryści. Odbudowali zniszczony klasztor i odrestaurowali sanktuarium. Odnowiono organy i naprawiono kopułę uszkodzoną przez pociski w czasie wojny. Jest to jeden z dwóch kościołów regionu, które przetrwały II wojnę światową.

We wnętrzu zachowane są wszystkie ołtarze, organy, ambona i inne zabytki.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.