«powrót

Braniewo: dawny zamek Biskupów Warminskich

Pierwotnie znajdował się w tym miejscu gród krzyżacki, który został przekazany w 1243 roku biskupom warmińskim i służył im jako główna rezydencja do 1340 roku.

Biskup Henryk Fleming zbudował w Braniewie umocnioną rezydencję. Była ona zalążkiem, nowego, murowanego zamku, który został rozbudowywany między rokiem 1320 a 1330.

Prawdopodobnie znajdowała się w nim kaplica św. Andrzeja, która pełniła do 1277 roku funkcję katedry.

Następnie zamek był siedzibą burgrabiego i administratora komornictwa braniewskiego, a po 1772 r. - siedzibą zarządu domeny królewskiej.

Budynek został przekazany w roku 1811 na cele szkolne. Przetrwał w średniowiecznej formie aż do wieku XIX. Część zamku rozebrano w latach 1928-1930.

Zamek był zbombardowany i wypalony w 1945 roku; ostatecznie rozebrano go w 1958 roku. Zachowano tylko wieżę bramną i relikty murów.

Dziś z zamku pozostała jedynie wieża, która była najstarszą częścią budowli.

Pierwotnie zamek stanowił zwarty kompleks składający się z prostokątnego, regularnego zamku głównego (pd. skrzydło mieszkalne i dwa gospodarcze). Otoczony był wysokimi murami obronnymi z wieżami.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.