«powrót

brewiarz

(łac breviarium - krótki spis, skrót) książka zawierająca modlitwy przeznaczone na poszczególne pory każdego dnia w roku. Składa się z godzin kanonicznych. Kapłani są zobowiązani do jego odmawiania, ale mogą to również robić świeccy.

Niektóre zakony (dominikanie, benedyktyni) mają własne brewiarze. Duchowni diecezjalni i pozostali zakonnicy odmawiają brewiarz rzymski.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.