«powrót

Brodnica: kościół farny św. Katarzyny

Gotycki kościół farny św. Katarzyny w Brodnicy (powiat brodnicki, gmina Brodnica, diecezja toruńska) powstał w latach 1310-70.

Fundatorem świątyni był zakon krzyżacki lub pleban Mikołaj Wolwelin z Sandomierza. Wcześniej w tym miejscu stał kościół drewniany zniszczony przez Litwinów w 1298 r. Parafia została założona nieco wcześniej przez Krzyżaków. Przypuszczalnie została wydzielona z parafii w Świeciu.

W XV w. przy parafii działała szkoła. W latach 1554-98, 1628-29 i 1655-59 świątynia należała do luteran . Ponownie została konsekrowana w 1660 r.

Kościół ma trzy jednakowej wysokości nawy, zbudowany jest z cegły. Bogato opracowany architektonicznie jest wschodni szczyt prezbiterium.

Wewnątrz znajdują się sklepienia gwiaździste, a w nawach bocznych – krzyżowo-żebrowe.

Wyposażenie wnętrza jest głównie barokowe i późnobarokowe. Dekoracja rzeźbiarska (m.in. głowa św. Jana Chrzciciela na misie, grupy Ukrzyżowania) i malowidła ścienne (zachowały się jedynie fragmenty) pochodzą XIV stulecia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.