«powrót

Brunary Wyżne: cerkiew św. Michała

Cerkiew parafialna greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła pochodzi z 1797 r. Służy dziś jako kościół rzymskokatolicki.

Zbudowana została w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Nawa i prezbiterium nakryte dachem namiotowym. Połacie dachowe w dolnych częściach prezbiterium łamane uskokowo, a deski uskoku ozdobione są malowanym fryzem z rozetami. Dachy zwieńczone wieżyczkami baniastymi ze ślepymi latarniami.

Wnętrze ozdobione jest polichromią z XVIII-XIX w. Barokowy ikonostas złożony jest z zespołu ikon z XVIII w. Z XVII wieku pochodzą barokowe ołtarze boczne. Osiemnastowieczny rodowód mają rokokowy ołtarz i ambona z malowanymi postaciami ewangelistów z XVIII w. W światyni znajdują się ikony i krzyże z XVIII-XIX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.