«powrót

brygidki

Charyzmatem brygidek jest ekumenizm, czyli służba dziełu przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan.

W swojej działalności siostry wprowadzają w życie zasady ekumenizmu opracowane na Soborze Watykańskim II. Ofiarując całkowicie swoje życie Bogu, brygidki czynią to w następujących intencjach: przywrócenia jedności podzielonych w wierze grup i narodów, aby nastała jedna owczarnia pod przewodnictwem Jezusa Chrystusa; pokonania bolesnej bariery podziałów między chrześcijanami; ewangelizacji, której celem jest nawrócenie grup i narodów niewierzących lub zdechrystianizowanych; rozwoju kapłaństwa ministerialnego, które najpełniej może służyć dziełu zjednoczenia.

Zasadniczym rysem zakonu brygidek jest gościnność o charakterze ekumenicznym. Do swoich domów siostry zapraszają pojedyncze osoby, rodziny i grupy, biorą także udział w konferencjach ekumenicznych. Oprócz tego prowadzą pensjonaty dla osób w podeszłym wieku, czy stołówki dla biednych.

Zakon założyła św. Brygida w 1370 r., nowe odgałęzienie zakonu m. Elżbieta Hesselblad w 1911 r. w Rzymie, w Polsce są od 1990 r. Na świecie jest 650 brygidek, w tym 30 Polek.

Pełna nazwa: Zakon Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy (O.SS.S).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.