«powrót

Brzeg: kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Ten jednonawowy kościół barokowy, wzniesiony został na miejscu zburzonego w 1545 r. klasztoru i kościoła dominikanów .

Z inicjatywy jezuitów rozpoczęto budowę obecnego kościoła. Prowadzono ją w latach 1734-1739 według projektu Józefa Frischa.

Jezuita Jan Kuben przyozdobił wnętrze kościoła bogatymi iluzjonistycznymi polichromiami (lata 1739-1745). Ponad sto lat później, w latach 1856-1857, nadbudowano wieże kościoła według projektu barona von Wilczka oraz otynkowano fasadę.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.