«powrót

Brzeg: kościół św. Jadwigi (Zamkowy)

W świątyni znajdują się szczątki Piastów z linii legnicko-brzeskiej. Prezbiterium kościoła pochodzi z XIV w. W 1741 r. kościół i kolegiata zostały zniszczone. W 1783 r. przebudowano świątynię. W okresie odbudowy zamku w XX w. kościół poddano regotyzacji.

W krypcie kościelnej zachowały się dwadzieścia dwa miedziane i cynowe sarkofagi ze szczątkami Piastów legnicko-brzeskich.

Sarkofagi powstały w wiekach XVI i XVII i są wysoko cenionymi zabytkami sztuki cmentarnej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.