«powrót

Brzeg: kościół św. Mikołaja

Obiekt należy do budowli wliczanych w tzw.: „szlak polichromii brzeskich”. Kościół został wzniesiony w latach 1370-1417 na miejscu dawnego kościoła parafialnego. Dziś jest to gotycka trzynawowa bazylika. W latach 1884-1885 nadbudowano wieże i przebudowano kruchty kościoła. Świątynia została zniszczona w 1945 r., a następnie odbudowana w latach 60. XX wieku.

W kościele znajduje się jedna z najwyższych na Śląsku naw głównych (ok. 30 m). Na uwagę zasługują epitafia mieszczańskie, od renesansowych po barokowe. W prezbiterium znajduje się gotycki tryptyk z 1500 r. Podczas odbudowy w zakrystii odkryto gotyckie polichromie, datowane na lata 1418-1428.

W kościele św. Mikołaja bierze swój początek Szlak Średniowiecznych Polichromii (szlak niebieski). W oknach prezbiterium oraz za organami i w nawach bocznych zauważyć można współczesne witraże.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: