«powrót

Brześć Kujawski: kościół św. Michała Archanioła

Kościół św. Michała Archanioła w Brześciu Kujawskim (pow. włocławski) wymurowany z cegły w stylu gotyckim w drugiej połowie XIV w. stanowił część dominikańskiego zespołu klasztornego.

W latach 1922-28 został gruntownie przebudowany w stylu neobaroku.

Jest to budowla bazylikowa z wydłużonym prezbiterium. Z przylegającego od północy klasztoru, pochodzącego zapewne z XVI w., wielokrotnie przebudowywanego, zachowało się jedynie wschodnie skrzydło zajmowane obecnie przez elżbietanki.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.