«powrót

Buk: kościół MB Królowej Świata

Początki kościoła datuje się na XIII wiek. Jest to budowla salowa, założona na planie wydłużonego prostokąta, pierwotnie bez chóru i wieży.

Wieżę dobudowano w XVI w., kryta jest ona dwuspadowym dachem, można na niej dostrzec drewnianą tarczę zegarową.

Na uwagę zasługuje wyposażenie świątyni: ołtarz ambonowy (1730 r.), drewniane epitafium poświęcone kapitanowi Teofilowi Michaelisowi (1709 r.) oraz  epitafium z piaskowca (1739 r.)

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.