«powrót

Bukowo Morskie: kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

W roku 1248 książę gdański Świętopełek II ufundował we wsi klasztor cystersów . Jedynym ocalałym do dziś obiektem, wchodzącym w skład dawnego zespołu klasztornego, jest kościół.

Budowla w stylu gotyckim powstała na przełomie XIII i XIV wieku.

We wnętrzu znajdują się późnogotycki tryptyk, gotyckie epitafium i renesansowa ambona z XVII wieku.

Miejscowość jest włączona w "Europejski Szlak Cystersów".

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.