«powrót

Busko-Zdrój: kościół Wniebowzięcia NMP w Szańcu

Parafia powstała prawdopodobnie w I poł. XII w. Pierwsza informacja źródłowa o kościele pochodzi z 1229 r. Obecny kościół zbudował w II poł. XV w. bp włocławski Krzesław z Kurozwęk, podówczas dziedzic Szańca. Konsekracja kościoła miała miejsce w 1499 r.

Kościół jest murowany z ciosu, w stylu gotyckim, był wielokrotnie odnawiany. Korpus o krzyżowych trójdzielnych polach sklepienia wspartego na dwóch ośmiobocznych filarach, zewnątrz opięty szkarpami.

W kościele znajduje się rzeźba MB z Dzieciątkiem z 1. poł. XV w., witrażyk ze św. Stanisławem biskupem, późnogotycki z ok. 1500 r., obrazy Zwiastowania i MB z Dzieciątkiem z XVII w. oraz św. Antoniego Padewskiego z ok. XIX w. (zapewne kopia włoskiego).

W 1725 r. margrabia Józef Władysław Myszkowski, kasztelan sandomierski rozpoczął budowę klasztoru kamedułów, którą ukończono w 1727 r. Klasztor skasowano w 1819 r., budynki klasztorne zostały zniszczone.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.