«powrót

Bydgoszcz: klasztor klarysek

Klasztor klarysek w Bydgoszczy (powiat Bydgoszcz, gmina Bydgoszcz, diecezja bydgoska) powstał w latach 1615-1618.

Klaryski zostały sprowadzone do Bydgoszczy z Poznania w roku 1615. Ich klasztor został umiejscowiony przy kościele św. Ducha.

W połowie XVIII w. przebudowane zostały okna, a w roku 1878 – modernizacji poddana została cała budowla. Wtedy służyła jako szpital.

Pierwotnie klasztor połączony był z kościoła dwoma krużgankami (jeden prowadził na chór przy prezbiterium, drugi – do nawy). Od strony zachodniej klasztor tworzył z kościołem jednolitą fasadę. Od południa bryła zamknięta była wieżą, od północy – szczytem skrzydła południowego i wieżą. Krużganki już nie istnieją.

W dawnych zabudowaniach klasztornych mieści się od roku 1946 skrzydło południowe dzisiejszego muzeum im. Leona Wyczółkowskiego. Znane jest ono z największego zbioru prac, dokumentów i pamiątek osobistych artysty.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.