«powrót

Bydgoszcz: kościół klarysek

Późnogotycki kościół klarysek w Bydgoszczy (powiat Bydgoszcz, gmina Bydgoszcz, diecezja bydgoska) został zbudowany z cegły w latach 1582-1602. Zajął miejsce drewnianej kaplic św. Ducha, która istniała od 1449 r. przy schronisku dla ubogich.

Świątynia jest najmniejszym, ale uznawanym za najpiękniejszy zabytek gotycko-renesansowy w Bydgoszczy. Znajduje się na dawnym Przedmieściu Gdańskim i została wybudowana dzięki ofiarom mieszczan.

Jednonawowy kościół jest orientowany, murowany z cegły, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. W części południowo-zachodniej stoi okrągła wieża, przechodząca w górze w ośmioboczną. W prezbiterium, w części południowej, znajduje się kaplica na planie niemalże kwadratu, zwieńczona renesansową attyką z 1646 r. (fundacji Wojciecha Łochowskiego).

Prezbiterium i kaplica przykryte są sklepieniem kolebkowo–krzyżowym, w nawie strop pseudorenesansowy polichromowany z pierwszej połowy XVII stulecia. Na ścianie tęczowej polichromia z tego samego okresu.

Chór muzyczny z 1890 r. wsparty jest na czterech masywnych kolumnach.

W 1835 r. nastąpiła kasata zakonu, wskutek czego kościół i pobliski klasztor straciły swoje pierwotne przeznaczenie. W kościele powstał magazyn, a później remiza strażacka i magazyn muzealny (1875 r.).

Po zaborach świątynia została zrekonstruowana, odnowiona i konsekrowana jako kościół filialny fary (1922 r.). W tamtym czasie powstał portal zachodni (według projektu Stefana Cybichowskiego).

Po II wojnie światowej w oknach prezbiterium i kaplicy pojawiły się witraże autorstwa Edwarda Kwiatkowskiego.

Wewnątrz kościoła znajdują się m.in. malowane krzyże konsekracyjne (tzw. zacheusze) z XVI w., mosiężny pająk gotycki z XV w. z postacią Matki Bożej z Dzieciątkiem i herbami, żelazna krata klauzurowa z 1651 r., tablica fundacyjna Stanisława Mołżewskiego (Ukrzyżowanie) z 1595 r., tablica nagrobna Zofii Anny Smoszewskiej z 1661 r.

Ołtarz główny z 1636 r. ufundowany został przez Annę Modlibogową z Kruszyna.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.