«powrót

Bydgoszcz: klasztor oo. bernardynów

Klasztor oo. bernardynów w Bydgoszczy (powiat Bydgoszcz, gmina Bydgoszcz, diecezja bydgoska) powstał w latach 1545-52.

Bernardynów sprowadził do Bydgoszczy w roku 1480 biskup kujawski Zbigniew Oleśnicki. Drewniane zabudowania powstały już w końcu XV wieku, ale spłonęły w pożarze. Początkowo klasztor odbudowano również w drewnie, ale później, na przełomie XVI i XVII wieku został wymurowany w stylu barokowym.

Zabudowania klasztorne mieszczą się na północ od kościoła św. Jerzego, tworząc z nim zamknięty czworobok. W środku znajduje się ogródek. W XVII w. klasztor powiększył się – skrzydło wschodnie urosło w kierunku północnym. W XIX w. wyburzeniu uległ krużganek i skrzydło zachodnie.

Do dzisiaj zachowała się tylko część wschodnia i północna – tworzą literę „L”. Pozostałości klasztorne nie mają określonych cech stylowych. Budynek jest murowany z cegły, piętrowy. Na parterze – sklepienia kolebkowo-krzyżowe z XVI-XVII w.

Obecnie w pomieszczeniach klasztornych mieści się plebania.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.