«powrót

Bydgoszcz: obraz Matki Boskiej Bydgoskiej

Wizerunek Matki Boskiej z Różą, czyli Matki Boskiej Bydgoskiej znajduje się w parafii farnej w Bydgoszczy od początku XVI wieku. Jest wotum dziękczynnym od wojewody inowrocławskiego Jana Kościeleckiego, za zakończoną wojnę trzynastoletnią.

Obraz Matki Bożej, zwany „Beatissimae Mariae Virginis” przedstawia Najświętszą Maryję Pannę w pozycji stojącej. Madonna lewą ręką podtrzymuje Dzieciątko Jezus, w prawej, nieco wzniesionej dłoni, wskazuje rozwiniętą pąsową różę.

U stóp Matki Bożej leży sierp księżyca rogami skierowany ku górze, z lewej strony obrazu tuż przy postaci Maryi ukazana jest mała, klucząca postać mężczyzny w renesansowym płaszczu czerwonego koloru.

Człowiek ów ma ręce złożone do modlitwy i skierowany jest ku Najświętszej Maryi Pannie. Wokół niego znajduje się banderola z napisem gotyckimi minuskułami: „Mater Dei memento mei”.

Nad głową Madonny dwaj aniołowie unoszą koronę. Tło obrazu złocone jest ornamentem roślinnym. Postać Maryi okala mandorla z falistych płomieni.

Obraz powstał prawdopodobnie w Krakowie, w pracowni Marcina Czarneckiego lub jego uczniów, z wyraźnymi wpływami malarstwa nadreńskiego i flamandzkiego.

Koronacji wizerunku koronami papieskimi dokonał dnia 7 czerwca 1999 r. Jan Paweł II , podczas swojej wizyty apostolskiej w Bydgoszczy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.