«powrót

Bystrzyca Kłodzka: kościół św. Jadwigi

Wczesnogotycki kościół św. Jadwigi w Bystrzycy Kłodzkiej powstał w XIII w. Boczne nawy wybudowano w XIV stuleciu.

Gotyckie szczyty kościoła zostały rozebrane w 1846 r. Wtedy świątynia pokryta została czterospadowym dachem.

Wnętrze pokryte jest gotyckim sklepieniem krzyżowym.

Do wyposażenia należą m.in. gotyckie rzeźby (pocz. XV w.) oraz portale, renesansowe nagrobki i wczesnobarokowa ambona (1619 r.).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.