«powrót

Bystrzyca Kłodzka: kościół św. Michała Archanioła

Gotycki kościół św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej jest najcenniejszym zabytkiem miasta. Najstarsza jego część pochodzi z końca XIII stulecia.

Najdłuższą historię mają dwa zachodnie przęsła prezbiterium. Resztę budowli wzniesiono w XIV-XVI w. Kościół uległ przebudowie w XVII w. i w roku 1915.

Dwunawowa, siedmioprzęsłowa świątynia ma nietypowy układ. Słupy rozdzielające nawy znajdują się w osi przecinającej środek ołtarza głównego (neogotyk) i prospektu organowego (XVIII w.).

Wewnątrz znajduje się m.in. późnorenesansowa płasko rzeźbiona chrzcielnica kamienna (1577 r.) oraz gotycka rzeźba Madonny (XV w., stoi w bocznym ołtarzu).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.