«powrót

Bytów: cerkiew św. Jerzego

Kościół św. Jerzego powstał w latach 1675-1685, obecnie jest to cerkiew bizantyjsko-ukraińska.

We wnętrzu zobaczyć można tabernakulum z XVII wieku z cerkwi Surochów, ikonostas (Carskie Wrota) i kopułę kościoła w stylu architektury bizantyjskiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.