«powrót

cenobityzm

(gr konoswspólny, bios życie) połączenie zasad życia eremitów z warunkami życia wspólnotowego. Takie życie prowadzą np. kameduli.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.