«powrót

Milik: cerkiew św. Kosmy i Damiana

Cerkiew parafialna greckokatolicka pw. św. Kosmy i Damiana pochodzi z I. poł. XIX w., obecnie służy jako kościół rzymskokatolicki.

Wzniesiona w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego na miejscu poprzedniej świątyni zniszczonej przez powódź. Izbicowa wieża zwieńczona jest hełmem baniastym z pozorną latarnią. Dachy nad nawą i prezbiterium w dolnych partiach łamane uskokowo. Na dachach znajdują się baniaste wieżyczki z pozornymi latarniami. Przy wydłużonej nawie znajdują się dwie niewielkie, symetryczne kaplice.

We wnętrzu polichromia ornamentalna wykonana w 1930 r. Na wyposażenie cerkiewne składają się fragmenty rokokowego ikonostasu z 1806 r., ikony: Opłakiwanie Chrystusa z ok. 1700 r. i Pieta z XVIII w. W świątyni znajdują się także feretrony z obrazami z XVIII-XIX w. oraz obraz św. Trójcy z końca XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.