«powrót

Kwiatoń: cerkiew św. Paraskewii

Cerkiew filialna greckokatolicka pw. św. Paraskewii pochodzi z XVII w. Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki.

Jest to jedna z najlepiej zachowanych świątyń zachodniołemkowskich, uważana za jedną z najpiękniejszych cerkwi w Polsce.

Kompletne wyposażenie cerkiewne pochodzi z XVIII-XIX w., a dekoracja malarska ścian i stropów - z XVIII w. W cerkwi znajduje się ikonostas pędzla Michała Bogdańskiego z 1904 r. i ołtarz z XIX w.

Nawa i prezbiterium nakryte dachami namiotowymi łamanymi uskokowo. Kopuły zwieńczone baniastymi wieżyczkami ze ślepymi latarniami. Hełm wieży takiego samego kształtu.

Cerkiew o wyjątkowo strzelistej bryle. Prezbiterium i nawę nakrywają pozorne sklepienia kopulaste, a babiniec strop płaski. W przejściu pomiędzy nawą a babińcem portal z nadprożem o wykroju falistym.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.