«powrót

chamaiły

Księgi zwane brewiarzami. Były bardzo rozpowszechnione wśród polskich muzułmanów. Znajdowały się w nich zbiory modlitw, formułki i zaklęcia stosowane przy leczeniu i zamawianiu chorób, objaśnienia snów, wykazy dni feralnych, tablice astronomiczne i kalendarze.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.