«powrót

Chęciny: kościół i klasztor bernardynek

Zakon reguły św. Klary (klarysek ) został sprowadzony do Chęcin w 1643 r.

W 1673 r. klaryski uzyskały wczesnobarokowy kościół św. Marii Magdaleny, rozbudowany przez starostę Stanisława Bidzińskiego. W końcu XVII w. do kościoła dobudowano budynki klasztorne.

Po pożarach w 1700 r. i 1731 r. klasztor odbudowano i rozbudowano, m.in. na dziedzińcu postawiono okazały spichlerz (znajdujący się obecnie w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni).

Kolejne prace remontowe przeprowadzono w XIX wieku, połączono wtedy budynki kościelne i klasztorne w jeden kompleks.

W 1930 r. klasztor przejęły siostry bernardynki .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.