«powrót

Chęciny: franciszkański ośrodek dla uzależnionych

W Ośrodku Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych San Damiano przebywa na terapii 15 osób w wieku 18-25 lat, w tym 2 kobiety.

Podopieczni franciszkanów trafili tu z ulicy, z więzienia, z domu poprawczego. Brali narkotyki od 5-11 lat. Kilkadziesiąt kolejnych osób czeka w kolejce.

W ośrodku pracuje kilkunastu wychowawców, terapeutów i pracowników medycznych - zakonnych i świeckich. Niektóre z tych osób same były kiedyś uzależnione.

Terapia obejmuje psychoterapię indywidualną i grupową, poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych, warsztaty z komunikacji inter- i intrapersonalnej, warsztaty rozwoju osobowego, edukację z zakresu duchowości, warsztaty muzyczne, plastyczne i techniczne, naukę szkolną poza terenem ośrodka, rozwijanie zainteresowań i różnych form aktywności, np. kółko teatralne, fotograficzne, zajęcia informatyczne i sportowe. Przewidziano również wycieczki rekreacyjne i obozy terapeutyczne.

Mieszkańcy Chęcin nie protestują przeciwko leczeniu narkomanów w ich miasteczku.

Chęciny k. Kielc, ul. Franciszkańskiej 10, nr tel. 0-41 315 10 69.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.