«powrót

cheder

(hebr. cheder sala) żydowska podstawowa szkoła religijna dla chłopców. Dzieci od lat trzech uczą się czytania po hebrajsku z modlitewnika, a następnie uczą się hebrajskiego tekstu Biblii. Starsi chłopcy nauczani są Talmudu. Szkołę prowadzą mełamedzi. Mieści się ona przy synagodze lub w domu nauczyciela.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.