«powrót

Chełm: kościół Rozesłania Apostołów

Obecny kościół pw. Rozesłania św. Apostołów wybudowany został w latach 1753-1763 według projektu Pawła Fontany.

Kościół zachował się w znacznych stopniu w stanie pierwotnym. Nie był zniszczony ani przez pożar, ani w czasie wojen, jedynie kilkakrotnie remontowany, m.in. w latach 1798, 1836-39, 1870, 1878, 1929, 1970-74.

Kościół należy do zabytków klasy 0. Jest murowany, późnobarokowy, trójnawowy. Przy prezbiterium znajdują się 2 prostokątne zakrystie z lożami na piętrze.

W ołtarzu głównym znajduje się krucyfiks, a na zasuwie - obraz MB Nieustającej Pomocy. Drewniane ołtarze boczne mieszczą obrazy MB Częstochowskiej, św. Antoniego, Adoracji MB przez św. Józefa Kalasantego, św. Kajetana z Dzeiciątkiem, św. Józefa z Dzeiciątkiem, MB Łaskawej i Przemienienia Pańskiego ( kopia Rafaela).

W nawie stoją rokokowe zabytkowe ławki i 4 późnobarokowe konfesjonały. Kościół zdobi późnobarokowa polichromia z ok. 1758 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.