«powrót

chleb

w obrzędowości chrześcijańskiej otaczany szczególnym szacunkiem. Wynika to z faktu, że chleb jest używany do konsekracji w Eucharystii.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa konsekrowano chleby przyniesione przez wiernych do świątyni. Te, których nie wykorzystano podczas liturgii, święcono i po mszy św. rozdawano głodnym, chorym i tym, którzy nie mogli przystąpić do Komunii św. Pozostałością tego zwyczaju jest prawosławna i unicka prosfora, katolicki opłatek oraz liczne obyczaje błogosławienia chleba.

W niektórych regionach błogosławi się chleb podczas mszy w dzień św. Agaty. W Poznaniu i Gnieźnie rozdaje się chleb w Wielki Czwartek. Dawniej na każdym bochenku chleba kreślono przed upieczeniem znak krzyża ze słowami "Rośnij wysoko chlebie jak słonko na niebie", a następnie błogosławiono go przed pokrojeniem. Chleb daje się dzieciom do chrztu i żołnierzom idącym na wojnę, a nowożeńców wita się chlebem i solą.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.