«powrót

Chmielnik Rzeszowski: sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Chmielniku Rzeszowskim (pow. rzeszowski) został wybudowany w 1742 r. i rozbudowany w 1890 r.

W świątyni znajduje się obraz Matki Bożej Łaskawej, który według legendy, cudownie ocalał z pożaru dawnej świątyni, spalonej w 1624 r. przez Tatarów.

W 1995 roku obraz poddany został badaniom i odnowiony (przywrócono mu pierwotny wygląd, usuwając późniejsze malowidło). Renowacji dokonali Kazimiera i Kazimierz Wajdowie, konserwatorzy z Haczowa. W tym samym czasie powstała kopia wizerunku.

Kult Matki Bożej Łaskawej istnieje od ponad trzystu lat. Dociera także do ośrodków polonijnych w USA. Obecnie czynione są starania o koronację cudownego obrazu Matki Bożej Chmielnickiej.

Cenne elementy wyposażenia kościoła to: ołtarz główny, ołtarze boczne, malowidła tajemnic różańcowych, ambona, chrzcielnica, chór muzyczny i organy, stalle.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.