«powrót

Chociszewo: kościół św. Jana Chrzciciela

Świątynia parafialna w stylu późnogotyckim, wzniesiona w 1400 roku z kamienia i cegły. Przebudowana w 1929 roku.

Budowla jednonawowa z prostokątnym prezbiterium. Wieża prostokątna z wysmukła iglicą z XVI wieku. Wyposażenie wnętrza w stylu barokowym.

W ołtarz głównym obraz przedstawiający Chrzest Pana Jezusa.

W nastawie ołtarza rzeźby świętych Piotra i Pawła.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.