«powrót

Chodel: kościół św. Trójcy

Kościół ufundowany został w I połowie XVI w. przez ród Maciejowskich. Konsekracja świątyni miała miejsce 28 sierpnia 1584 r. Zbudowana została ona w stylu gotycko-renesansowym, typowym dla budowli powstających w w Polsce w latach 30. i 40. XVI w.

Kościół jest orientowany, jednonawowy, zbudowany z cegły gotyckiej-jednopalcówki. Podstawowy materiał budulcowy uzupełniają detale kamienne. Cała elewacja zewnętrzna świątyni jest nieotynkowana. Grube mury, wysoka wieża, zamurowane otwory strzelnicze w ścianach wieży oraz figurujące w inwentarzach kościelnych hakownice strzeleckie, świadczą o obronnym charakterze budowli.

Kościół był wielokrotnie remontowany i odnawiany. Dużym uszkodzeniom uległ po I wojnie światowej. Podczas powojennego remontu w ściany świątyni wmurowano pociski, którymi był ostrzeliwany.

W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki bożej Loretańskiej, przeniesiony w 1785 r. z pobliskiego kościoła Loret.

Do cennych elementów wyposażenia kościoła należy m.in. późnorenesansowa chrzcielnica oraz ambona pochodząca prawdopodobnie z kolegiackiego kościoła św. Michała w Lublinie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: