«powrót

Chodzież: kościół św. Floriana

Świątynia pochodzi z roku 1755, zbudowana w stylu późnobarokowym z zachowaniem murów gotyckich.

Początki kościoła sięgają prawdopodobnie XIII wieku. W drugiej połowie XVI wieku znajdował się w rękach protestantów.

Zniszczony pożarem w 1754 r., odbudowany rok później i restaurowany w roku 1830, 1906, 1930.

Ołtarz główny pochodzi z XVIII w., znajduje się w nim obraz z przedstawieniami Matki Bożej, św. Floriana i św. Mikołaja. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z II połowie XVII w.

Ołtarze kaplic bocznych: Matki Boskiej oraz Matki Boskiej Śnieżnej, Świętej Trójcy, św. Antoniego mają sukienki srebrne późnobarokowe lub rokokowe z końca XVII i początku XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.