«powrót

Chojnice: kościół Zwiastowania NMP

Jest to XVIII-wieczny kościół pojezuicki. W pomieszczeniach dawnego kolegium mieści się obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.