«powrót

chorał gregoriański

liturgiczny śpiew Kościoła rzymskokatolickiego. Nazwa pochodzi od papieża Grzegorza Wielkiego (590-604), który zreformował śpiew.

Źródła chorału tkwią w śpiewach synagogalnych i pośrednio hymfonii greckiej.

Do XIII w. jednogłosowy chorał był podstawowym składnikiem kościelnej kultury muzycznej. Kultywowaniem śpiewu zajmowali się głównie benedyktyni. Pojawienie się śpiewu wielogłosowego (polifonii) zapoczątkowało zanikanie chorału. Po reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II jego znaczenie drastycznie zmalało.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.