«powrót

Chotów: kościół św. Marcina

Murowany, późnorenesansowy kościół św. Marcina w Chotowie (powiat wieluński, gmina Mokrsko, archidiecezja częstochowska) wzniesiony został w latach 1616-24 dzięki proboszczowi ks. Grzegorzowi Manickiemu.

We wnętrzu zachowały się oryginalne sklepienia: w nawie kolebkowe z lunetami, a w zakrystii kolebkowo-krzyżowe.

Na uwagę zasługuje portret trumienny przypuszczalnie fundatora świątyni oraz drewniana Pieta z początku XVII wieku.

Parafia św. Idziego Opata istniała już na początku XIV wieku. Według Liber Beneficiorum Jana Łaskiego z 1521 r. był tu drewniany kościół, a do parafii należały wsie Chotów, Kurów, Słupsko i Turów. Pierwotna świątynia spłonęła jednak w pożarze.

Konsekracji nowego kościoła dokonał 13 kwietnia 1625 r. biskup Adam Goski (Górski).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.