«powrót

Chotylub: kościół Opieki NMP

Dawna cerkiew parafialna grekokatolicka Przenajświętszej Bogurodzicy Pokrow, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki opieki NMP w miejscowości Chotylub (gmina Cieszanów) została wybudowana w 1888 r.

Sama wieś została założona już w XVI w.

Pierwsza cerkiew powstała jeszcze przed 1672 r., kolejna została zbudowana w 1693 r.

Rozebrał ją Piotr Gissowski, który wybudował w tym samym miejscu obecną świątynię.

Po roku 1947 cerkiew została zaadaptowana na kościół rzymsko-katolicki.

Cerkiew orientowana, usytuowana pośrodku wsi, w sąsiedztwie zabudowań wiejskich, na niewielkim wzniesieniu, o stoku opadającym ku drodze prowadzącej z Nowego Sioła do Brusna. Otoczona reliktami starodrzewia.

Teren wyznaczony ogrodzeniem z żelaznych płaskowników, z bramką od południa. W południowo-wschodnim narożniku terenu parawanowa dzwonnica trójarkadowa, z kamienia łamanego.

Orientowana, drewniana, trójdzielna cerkiew, o konstrukcji zrębowej. Do kwadratowej nawy od wschodu przylega węższe od niej, prostokątne sanktuarium, przy którym od północy stoi nieduża, prostokątna zakrystia. Od zachodu do nawy przylega kwadratowy babiniec, szerokością zbliżony do sanktuarium. Do babińca dostawiony jest prostokątny przedsionek.

Nad nawą i sanktuarium znajdują się ośmioboczne kopuły zwieńczone cebulastymi hełmami. Nad babińcem i kruchtą leżą dachy dwuspadowe, kryte blachą.

Wyposażenie pochodzi z XVII-XIX w., a ikonostas z przełomu XVII-XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.