«powrót

Chotyniec: cerkiew Narodzenia NMP

Cerkiew greckokatolicka Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu została wybudowana około roku 1600. Była wielokrotnie przebudowywana, w jej wnętrzu zachowała się XVIII-wieczna polichromia i ikonostas z końca XVII wieku.

Pierwsze wieści o cerkwi w Chotyńcu pojawiły się w 1515 r. Tradycja głosi, że obecna budowla powstała w 1615 r., ale nie są znane dokumenty, które by potwierdzały tę tezę. Według archeologów cerkiew mogła zostać wybudowana około 1600 r. Pierwszy dokument, który mówi o świątyni pochodzi z 1671 r. Jest to przywilej Michała Korybuta Wiśniowieckiego ofiarowujący cerkwi łan pola, dzięki któremu miała ona zostać wyremontowana.

W czasie I wojny światowej zniszczona została przycerkiewna dzwonnica. W latach l945-47 świątynia przeszła w ręce Kościoła Rzymskokatolickiego. W 1990 odzyskał ją Kościół Greckokatolicki.

Pierwotnie cerkiew mogła być trójdzielna, z dwiema albo trzema kopułami. Nad babińcem znajdowała się kaplica Zwiastowania, otoczona zewnętrznymi galeriami. Świątynia była jednak wielokrotnie remontowana, m.in. w 1733, 1858 i 1925 r.

Świątynia drewniana, o konstrukcji zrębowej, z ramową kruchtą. Podmurówka wykonana jest z kamienia, a w kruchcie z cegły. Do prostokątnej nawy przylega trójbocznie zamknięte prezbiterium poszerzone o prostokątne wnęki pastoforów. Kwadratowy babiniec z prostokątną kruchtą znajduje się naprzeciwko nawy.

Wewnątrz – w nawie, sanktuarium i górnej kaplicy znajduje się figuralno-ornamentalna polichromia, pochodząca z 1735 r. Pięciokondygnacyjny ikononostas z bogatą snycerką wisi na zrębie wschodnim nawy. Powstał prawdopodobnie w 1671 r. i został częściowo zmodyfikowany w 1756 r. Ołtarz boczny pochodzi z początku XVIII w.

Cerkiew znajduje się we wschodniej części wsi, na jednym ze stoków. Na terenie przycerkiewnym można spotkać fragmenty dawnego cmentarza (obecna nekropolia znajduje się za ogrodzeniem). Drewniana dzwonnica przeniesiona została z Torek.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.