«powrót

Chrząszczyce: kościół MB Szkaplerznej

Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1260 roku kiedy to książę opolski Władysław darował kościołowi pod wezwaniem św. Stanisława w Chrząszczycach dochody z trzech wsi: Cremchici, Zlotnici i Zlinici (obecnie Złotniki i Źlinice). Istnieją jednak poszlaki, że kościół istniał w Chrząszycach już wcześniej.

W roku 1814 gigantyczny pożar spopielił światynię św. Stanisława - wyszło wówczas na jaw, że jeden z wmurowanych w fasadę świątyni kamieni nosi datę 1099.

W roku 1295 biskup wrocławski Jan, wzmiankuje, że chrząszczycka świątynia wyposażona jest już w 3 włóki pola i poświęcona św. Stanisławowi.

Z tamtych czasów zachowała się w obecnym kościele parafialnym chrzcielnica z misą z X-XI w. - jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych na Opolszczyźnie – sam początek chrześcijaństwa w Polsce (pamięta czasy Bolesława Chrobrego).

Pierwsze pełniejsze informacje o kościele parafialnym w Chrząszczycach datują się na rok 1687: murowany, kryty dachówką budynek, do połowy murowana dzwonnica wieńczyła prowadzącą na cmentarz południową bramę (dziś jest to brama północno-zachodnia).

W 1814 roku zaprószony przypadkowo w Złotnikach ogień zniszczył nie tylko tę wieś, ale również Chrząszczyce. Tu spłonęły nie tylko wszystkie zabudowania gospodarskie, spłonął również niemal w całości. Wobec rozrastającej się parafii próbowano kościół rozbudować, ale niechętne katolikom władze pruskie długo nie chciały wydać zgody na powstanie nowego kościoła. Dzieło budowy zakończył dopiero ks. Henryk Kulik.

Konsekracja nowego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej odbyła się 7 października 1927 roku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.