«powrót

Ciechanów: kościół farny

Kościół farny stoi w miejscu, gdzie - według tradycji - nauczał św. Wojciech , tuż przed swoją ostatnią podróżą do Prus.

W 1920 r. podczas budowy obecnej zakrystii natrafiono na fundamenty kamiennej rotundy z XI w. Obecny kościół powstał w pierwszych latach XVI wieku.

Kościół został poważnie uszkodzony w czasie wojen szwedzkich w 1657 r. oraz na początku XVIII wieku.

W 1807 r. światynia zajęta została przez wojska Napoleona i przekształcona w piekarnię. Spalono wtedy całe zabytkowe wyposażenie. Nabożeństwa w tym czasie odbywały się w pobliskim kościele oo. augustianów.

Przez cały XIX w. świątynia była remontowana. We wrześniu 1840 r. wprowadzono do fary relikwie - kości św. Feliksa Męczennika, umęczonego za panowania Dioklecjana w Rzymie.

Kościół jest orientowany, trójnawowy, pseudobazylikowy. Posiada parę wysokich symetrycznych kaplic, tworzących rodzaj ramion transeptu (pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce).

Sklepienia gwiaździste z początku wieku XX. (wcześniej kościół posiadał płaski drewniany sufit).

Świątynia jest przykładem tzw. "gotyku mazowieckiego".

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.